INICI HISTÒRIA NOTICIES ACTUACIONS VIDEOS PREMIS L' ESCOLA LA FESTA DISCOGRAFIA CONTACTAR
Concert ...................................20 d'octubre de 2006 Concert per la Pau....................31 de gener de 2009 Concert a Xaló............................28 d' agost de 2011
Concert de Sta. Cecília .........2 de desembre de 2006 Concert de Març........................29 de març de 2009 Concert de la Festa ...............3 de desembre de 2011
Concert Palau Altea ..............9 de desembre de 2006 VII campan L'Escola a la Música ...6 i 7 d'abril- 2009 Concert de Carnestoltes .............18 de febrer de 2012
Concert d'any Nou ......................3 de febrer de 2007 Concert de la OMA....................24 de maig de 2009  Concert dia del Treball ....................29 d'abril de 2012
V-Campanya L'escola a la Música...5/8/12-Març 2007 Fi de curs 09........................26 i 27 de juny de 2009 Concert de Festes..........................8 d'agost de 2012
XXII Trobada d'escoles 31.............. de març de 2007 Musica als pobles.........................4 de juliol de 2009 Música als pobles........................6 d'octubre de 2012
Concert de L'OMA i Tomás Camacho ..22 d'abril 2007 Concert de Festes.........................9 d'agost de 2009 Concert de la Festa ...............8 de desembre de 2012
Audició de Saxòfons .....................28 d'abril de 2007 Concert Intercanvi ...............27de setembre de 2009 Concert de març ..........................3 de març de 2013
Concert de maig.........................26 de maig de 2007 Concert de Santa Cecilia.......5 de desembre de 2009 Concert de solistes.......................15 de juny de 2013
Fi de curs 2007............................23 de juny de 2007 Concert de Febrer.....................20 de febrer de 2010 Música als pobles..........................7 de juliol de 2013
Concert de Festes.........................9 d'agost de 2007 Butaca Teatre (30 anys)...............5 de març de 2010 Concert de Festes..........................4 d'agost de 2013
Intercanvis-07 Pedreguer ElVerger..............6-10-2007 Concert d'abril ...............................24 d'abril de 2010 Concert Intercanvi..................29 de setembrede 2013
Concert de Santa Cecila........1 de desembre de 2007 Concert de l'OMA.......................30 de maig de 2010
Concert de la Festa ...............7 de desembre 2013
Concert de la OMA....................27 de gener de 2008 Concert de Juny .........................20 de juny de 2010
Concert de febrer......................22 de febrer 2014
Concert de Febrer.....................24 de febrer de 2008 Concert de Juliol ..........................3 de juliol de 2010
Música als pobles.........................11 de juliol 2014
Concert d'Abril OMA i Quintet.........27 d'abril de 2008 Concert de Festes ......................8 d'agost de 2010
Concert de festes.............................3 d'agost 2014
Concert Quintet Verger.................31de maig de 2008 Concert Intercanvi ......................2 d'octubre de 2010   Concert de la Festa ...................6 de desembre 2014
Concert de Juny..........................22 de juny de 2008 Concert de Santa Cecilia.......4 de desembre de 2010
Concert .........................................1 de març 2015
Concert Intercanvi ......................20 de juliol de 2008 Concert de Cine.........................26 de febrer de 2011
Concert-Quintet Verger.................3 de maig 2015
Concert de Festes.........................9 d'agost de 2008 Concert de solistes........................7 de maigde 2011
Concert de maig...........................30 de maig 2015
Concert de Santa Cecilia........6 de desembre de 2008 Concert de Festes........................7 d' agost de 2011

Concert de festes.............................3 d'agost 2014

Concert Intercanvi..................27 de setembre 2015